• prowadzi obowiązkowe lektoraty oraz bezpłatne kursy językowe dla zainteresowanych.
  • organizuje konsultacje językowe
  • przygotowuje materiały online do nauki własnej i w systemie blended learning.

Lektoraty

Obowiązkowe dla studentów wszystkich kierunków studiów.

Lektorat języka angielskiego odbywa się w systemie face to face oraz w systemie blended learning.

Celem lektoratu jest zdobycie przez studenta umiejętności językowych na poziomie B2 (studia licencjackie) i B2+ (studia magisterskie).

Kursy bezpłatne

Bezpłatne kursy językowe dla grup studentów ANS.

Studenci Akademii mogą rozwijać swoje umiejętności językowe na bezpłatnych kursach.

Warunkiem jest zorganizowanie co najmniej piętnastoosobowej grupy chętnych. Uczelnia zapewni im naukę w dogodnym terminie, z udziałem nauczycieli polskich i native speakers.

Konsultacje

Lektorzy odpowiadają na pytania związane z nauką języka angielskiego.

Każdy z lektorów Akademii prowadzi konsultacje na tematy związane z nauką języka angielskiego.

Dyżury odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Materiały online

Pracownicy naukowo-dydaktyczni ANS przygotowali wiele materiałów online służących samodzielnej nauce języka oraz nauce z udziałem lektora, w systemie blended learning.

Każdy student ANS ma dostęp do naszych językowych kursów online powstałych w ramach krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Nasze kursy online zainstalowane są na serwerach Uczelni i na ogólnopolskiej platformie e-learningowej polskich uczelni „Navoica”.

Doskonałą okazją do rozwinięcia swoich umiejętności językowych jest udział w programie Erasmus+.

Program Erasmus+ jest przeznaczony dla wszystkich studentów (w przypadku praktyk: także absolwentów zaraz po ukończeniu studiów).

Uczestnicząc w programie możesz odbyć zagraniczne studia lub praktykę zawodową.

Szczegóły znajdziesz na naszych stronach poświęconych temu programowi. Tam znajdziesz także informacje o możliwości spotkania z uczelnianym koordynatorem programu.


Scroll to Top
Skip to content